STALLOY loddelegeringer
STALLOY 113 F
En universell legering som gjør alle andre slaglodd overflødige

STALLOY Ag 45 F
Universelt sølvlodd for alment bruk

STALLOY Ag 56 F
Kadmiumfritt fluxdekket sølvlodd med 56% sølv

STALLOY Ag 4 Fc
Supersterkt myklodd med ekstremt lav bindetemperatur

STALLOY uten flux
Sølvlodd