STALLOY fuging og meisling
STALLOY Jet Blast
Universell elektrode for fuging, skjśring og hullbrenning i alle metaller uten trykkluft eller oksygen.