STALLOY st°pejernsveising
STALLOY Cast 15
Sveiselegering for urent st°pegods. Alle posisjoner. Maksimal maskinerbarhet.

STALLOY Cast Rod
Rent st°pejern for gassveising av st°pejern

STALLOY NiFe
Nikkeljernkobber legering for sveising av st°pejern.