STALLOY produksjonsveising
STALLOY har også en serie elektroder og tråd for produksjonsveising. Det er lagt vekt på kvalitet på legeringene etter gjeldende standarder med særlig høy kvalitet på sveiseegenskapene. Legeringer som krever godkjennelse har DNV godkjennelse  

STALLOY BASIC
Basisk elektrode med særdeles gode sveiseegenskaper for vanlig konstruksjonstål. AWS E7016.

STALLOY 6013
Lettsveiset allstrøms rutil elektrode for ulegerte stål. AWS E6013.

STALLOY 7018
Basisk allstrømselektrode for ulegerte og lavlegerte stål. AWS E7018.

STALLOY 7018-G
Basisk nikkellegert lavhydrogenelektrode med ekstra god slagseighet. AWS E7018G

STALLOY 7024
Rutil høyutbytteelektrode for konstruksjonstål. Ca. 200% utbytte. AWS E7024.

STALLOY 7028
Basisk høyutbytteelektrode for konstruksjonstål. Ca 155% utbytte. AWS E7028.

STALLOY 110
Lavlegert basisk elektrode for lavlegerte høyholdfaste stål. AWS E11018.

STALLOY 309
Rustfri elektrode for sveising av rustfrie/syrefaste stål til svarte stål. AWS E309.

STALLOY 316L
Rustfri/syrefast elektrode for rustfrie og syrefaste stål. Meget lettsveiset. AWS E316L. Leveres også som TIG og MIG tråd.

STALLOY 316LSi-MIG
Høylegert MIG-tråd for sveising av rustfrie og syrefaste stål.

STALLOY 70S-6
MIG tråd for vanlig konstruksjonstål. AWS ER70S-6, DIN SG2.

STALLOY 100S-2
MIG tråd for sveising av høyfaste finkornstål der det kreves høy slagseighet. AWS ER100S-2.

STALLOY 71T-1
Rørtråd for vanlig konstruksjonstål og skipsstål. AWS E71T-1. DNV godkjent.

STALLOY 71T-MC
Slaggløs rørtråd med metallkjærne for vanlig konstruksjonstål. AWS E71T-G.

STALLOY 81T-1
Nikkellegert rørtråd for høyfaste konstruksjonstål. Meget god slagseighet ved lave temperaturer. AWS E81T1-Ni1.