STALLOY reparasjonsveising
STALLOY sveiselegeringer er en utvalgt serie elektroder, MIG, TIG og rørtråd av høyeste kvalitet fra de fremste produsenter i bransjen i USA, Europa og Asia. STALLOY produktene er utvalgt spesielt for å gi best mulig resultat for spesielle sveiseoppgaver under vanskelige forhold og særlig for reparasjonsveising. Det er lagt stor vekt på å forenkle sveiseoppgavene ved å tilby allsidige elektroder som dekker et stort spekter av materialkvaliteter. Det er og lagt vekt på at elektrodene skal være enkle å sveise med og kunne gi en god sveis også under ureine og ugunstige forhold for sveising.

STALLOY 120
Supersterk reparasjonselektrode for binde- og påleggsveising av høylegerte stål, problemstål og ulike stål.

STALLOY NI-418
Basisk spesialelektrode på nikkelbasis for ekstra vanskelige sveiseoppgaver.

STALLOY NI-A
Sveiseelektrode konstruert spesielt for kombinasjonsveising.

STALLOY SL-UNI
Sveiseelektrode for alle typer rustfrie stål, de fleste syrefaste og varmefaste stål.

STALLOY 115
Ekstra sterk basisk reparasjonselektrode for lavlegerte og mediumlegerte stål og stål med opptil middels kullinnhold.

STALLOY 106
Seig og slagfast elektrode for binde- og påleggsveuis på kullstål og austenittisk manganstål. Leveres også som MIG tråd.

STALLOY 81
Meget lettsveiset reparasjonselektrode for vanlig stål og tynnplater. Sveiser i alle posisjoner.

STALLOY 307
Sveiseelektrode for bindsveising og påleggsveising av vanskelig sveisbare stål som austenittiske manganstål, seigherdingsstål og kullstål

STALLOY 106 MIG
Seig og slagfast MIGsveisetråd for kullstål og austenitisk manganstål